นโยบาย รมช.ศธ. 
พลเอกสุรเชษฐ  ชัยวงศ์
" 5 ร "
มอบให้ สอศ.
1. ริเริ่ม  2.รวดเร็ว   3.รอบคอบ  4. รอบด้าน   5. เรียบร้อย
 
 

 
 
 

 
 

 
 

หมวดหมู่รอง